سفارش تبلیغ
صبا
ادبیات و فرهنگ و ارتباطات
چهارشنبه 89/8/5
سلام ... نظرات() 

اینجا تهران است ....

 نوشته ی مارا ازتهران دانشگاه امام صادق(ع) میخوانید

 

 

 

     دنیای وب سلام....

 

 

ما دانشجویان رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) قصد داریم تا برای درس ادبیات این ترم خود مطالب خودمان که شامل اشعار،نثرهاوهر مطلب ادبی دیگر را روی این وبلاگ قرار بدهیم .

 

نکته آخر هر سلامی یک خداحافظی هم به همراه دارد امیدوارم سلام ما بدون آن باشد